Εισόδια της Θεοτόκου! Τι είναι και πότε τα γιορτάζουμε;

Εισόδια της Θεοτόκου! Τι είναι και πότε τα γιορτάζουμε;

Ημερομηνία εορτής:  21/11/2020
Τύπος εορτής:  Σταθερή.
Εορτάζει στις 21 Νοεμβρίου εκάστου έτους.
Πολιούχος:  Χανιά (Πόλη)
Άγιοι που εορτάζουν:  Εισοδια Της Θεοτοκου

 

 

Ἔνδον τρέφει σε Γαβριὴλ ναοῦ, Κόρη,
Ἥξει δὲ μικρὸν καὶ τὸ Χαῖρέ σοι λέξων.
Βῆ ἱερὸν Μαρίη τέμενος παρὰ εἰκάδι πρώτῃ.
Βιογραφία
Η ευσεβής Άννα σύζυγος του Ιωακείμ, πέρασε τη ζωή της χωρίς να μπορέσει να τεκνοποιήσει, καθώς ήταν στείρα. Μαζί με τον Ιωακείμ προσευχόταν θερμά στον Θεό να την αξιώσει να φέρει στον κόσμο ένα παιδί, με την υπόσχεση ότι θα αφιέρωνε το τέκνο της σε Αυτόν. Πράγματι, ο Πανάγαθος Θεός όχι μόνο της χάρισε ένα παιδί, αλλά την αξίωσε να φέρει στον κόσμο τη γυναίκα που θα γεννούσε το Μεσσία, το Σωτήρα μας Ιησού Χριστό. Όταν η Παναγία έγινε τριών χρόνων, σύμφωνα με την παράδοση, η Άννα και ο Ιωακείμ, κρατώντας την υπόσχεσή τους, την οδήγησαν στο Ναό και την παρέδωσαν στον αρχιερέα Ζαχαρία. Ο αρχιερέας παρέλαβε την Παρθένο Μαρία και την οδήγησε στα Άγια των Αγίων, όπου δεν έμπαινε κανείς εκτός από τον ίδιο, επειδή γνώριζε έπειτα από αποκάλυψη του Θεού το μελλοντικό ρόλο της Αγίας κόρης στην ενανθρώπιση του Κυρίου. Στα ενδότερα του Ναού η Παρθένος Μαρία έμεινε δώδεκα χρόνια. Όλο αυτό το διάστημα ο αρχάγγελος Γαβριήλ προμήθευε την Παναγία με τροφή ουράνια. Εξήλθε από τα Άγια των Αγίων, όταν έφθασε η ώρα του Θείου Ευαγγελισμού.
Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ἦχος δ’.
Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τὸ προοίμιον, καὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας ἡ προκήρυξις ἐν Ναῷ τοῦ Θεοῦ, τρανῶς ἡ Παρθένος δείκνυται, καὶ τὸν Χριστὸν τοῖς πᾶσι προκαταγγέλλεται. Αὐτῇ καὶ ἡμεῖς μεγαλοφώνως βοήσωμεν, Χαῖρε τῆς οἰκονομίας τοῦ Κτίστου ἡ ἐκπλήρωσις.Κοντάκιον
Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεὶς.
Ὁ καθαρώτατος ναὸς τοῦ Σωτῆρος, ἡ πολυτίμητος παστὰς καὶ Παρθένος, τὸ Ἱερὸν θησαύρισμα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, σήμερον εἰσάγεται, ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, τὴν χάριν συνεισάγουσα, τὴν ἐν Πνεύματι θείῳ· ἣν ἀνυμνοῦσιν Ἄγγελοι Θεοῦ· Αὕτη ὑπάρχει σκηνὴ ἐπουράνιος.Ὁ Οἶκος
Τῶν ἀπορρήτων τοῦ Θεοῦ καὶ θείων μυστηρίων, ὁρῶν ἐν τῇ Παρθένῳ, τὴν χάριν δηλουμένην, καὶ πληρουμένην ἐμφανῶς, χαίρω, καὶ τὸν τρόπον ἐννοεῖν ἀμηχανῶ τόν ξένον καὶ ἀπόρρητον, πῶς ἐκλελεγμένη ἡ ἄχραντος, μόνη ἀνεδείχθη ὑπὲρ ἅπασαν τὴν κτίσιν, τὴν ὁρατὴν καὶ τὴν νοουμένην. Διό, ἀνευφημεῖν βουλόμενος ταύτην, καταπλήττομαι σφοδρῶς νοῦν τε καὶ λόγον, ὅμως δὲ τολμῶν, κηρύττω καὶ μεγαλύνω· Αὕτη ὑπάρχει σκηνὴ ἐπουράνιος.

 

Οπτικοακουστικό Υλικό 
media
Ακούστε το απολυτίκιο!
media
Tα Εισόδια της Θεοτόκου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων 2012

 

Διάφορα Αρχεία 
Ερμηνεία της εικόνας των Εισοδίων της θεοτόκου

 


Αγιογραφίες / Φωτογραφίες
Εισόδια της Θεοτόκου
Εισόδια της Θεοτόκου
Εισόδια της Θεοτόκου
Εισόδια της Θεοτόκου
Εισόδια της Θεοτόκου
Εισόδια της Θεοτόκου
Εισόδια της Θεοτόκου
Εισόδια της Θεοτόκου
Εισόδια της Θεοτόκου - Λυδία Γουριώτη© (lydiagourioti-iconography.blogspot.com)
Εισόδια της Θεοτόκου – Λυδία Γουριώτη© (lydiagourioti-iconography.blogspot.com)
Εισόδια της Θεοτόκου - Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής, Λαρίσης (www.panagialarisis.gr)
Εισόδια της Θεοτόκου – Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής, Λαρίσης (www.panagialarisis.gr)
Εισόδια της Θεοτόκου - αρχές 14ου αι. μ.Χ. - Mονή Xιλανδαρίου, Άγιον Όρος
Εισόδια της Θεοτόκου – αρχές 14ου αι. μ.Χ. – Mονή Xιλανδαρίου, Άγιον Όρος
Εισόδια της Θεοτόκου - 1575 μ.Χ. - Mονή Xιλανδαρίου, Άγιον Όρος
Εισόδια της Θεοτόκου – 1575 μ.Χ. – Mονή Xιλανδαρίου, Άγιον Όρος
Τα Eισόδια της Θεοτόκου και η Παράδοση της Θεοτόκου στον Iωσήφ - β' μισό 12ου αι. μ.Χ. - Mονή Bατοπαιδίου, Άγιον Όρος
Τα Eισόδια της Θεοτόκου και η Παράδοση της Θεοτόκου στον Iωσήφ – β’ μισό 12ου αι. μ.Χ. – Mονή Bατοπαιδίου, Άγιον Όρος
Εισόδια της Θεοτόκου - Φώτης Κόντογλου
Εισόδια της Θεοτόκου – Φώτης Κόντογλου
Ποδέα με τα Eισόδια της Θεοτόκου - περίπου 1500 μ.Χ. - Mονή Γρηγορίου, Άγιον Όρος - Mολδαβικό εργαστήριο
Ποδέα με τα Eισόδια της Θεοτόκου – περίπου 1500 μ.Χ. – Mονή Γρηγορίου, Άγιον Όρος – Mολδαβικό εργαστήριο
Εισόδια της Θεοτόκου - Τοιχογραφία στην πύλη της Ιεράς Μονής Χιλιανδαρίου
Εισόδια της Θεοτόκου – Τοιχογραφία στην πύλη της Ιεράς Μονής Χιλιανδαρίου
Εισόδια της Θεοτόκου - Τοιχογραφία στην πύλη της Ιεράς Μονής Χιλιανδαρίου
Εισόδια της Θεοτόκου – Τοιχογραφία στην πύλη της Ιεράς Μονής Χιλιανδαρίου
Τοιχογραφία από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Χιλιανδαρίου (Φωτογραφία του 1918 μ.Χ. - Le Baron)
Τοιχογραφία από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Χιλιανδαρίου (Φωτογραφία του 1918 μ.Χ. – Le Baron)
Τοιχογραφία από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Χιλιανδαρίου
Τοιχογραφία από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Χιλιανδαρίου

 

Πηγή: http://www.saint.gr/2497/saint.aspx

Αφήστε μια απάντηση