Τα μοναστικό κελί, (καθαρεύουσα κελλίον), αποτελεί μοναστικό ίδρυμα που υπάγεται σε κυρίαρχη Μονή ή Μοναστήρι.

Τα μοναστικά κελιά αποτελούν σχετικά ευρύχωρα οικοδομήματα που μοιάζουν με αγροτικές κατοικίες οι οποίες φέρουν ενσωματωμένο ναίδριο ή και ναό. Στα Ιερά Κελιά έχει παραχωρηθεί κάποια εδαφική περιοχής της κυρίαρχης Μονής ανάλογα του μεγέθους και της ιστορίας τους. Αυτά παραχωρούνται συνήθως σε πολύ ολιγάριθμες ομάδες των 2 – 3 μοναχών που ασχολούνται παράλληλα με τα θρησκευτικά τους καθήκοντα σε γεωργικές, κτηνοτροφικές, οικοδομικές και άλλες εργασίες.

Εκτός όμως των παραπάνω, υφίστανται και Ιερά Κελλιά σε ιερά προσκυνήματα που παραχωρούνται ειδικά για την κάλυψη των αναγκών των προσκυνητών. Αυτά φέρονται κυρίως σε σειρά ως μονώροφα ή διώροφα οικοδομήματα, περιμετρικά των ιερών προσκυνημάτων, ή μόνο κατά πλευρά. Τα περισσότερα μοναστικά κελιά στην Ελλάδα βρίσκονται στο Άγιο Όρος ,στα Μετέωρα και στον Βράχο της Μονεμβασιάς.