Άξιον Εστί

Το Κελλί «Άξιον Εστί» βρίσκεται στην Παντοκρατορινή Καψάλα. Μέσα σ’ αυτό φυλασσόταν η εικόνα της Παναγίας που το 980 ο Αρχάγγελος Γαβριήλ έψαλε τον ύμνο «Άξιον εστίν ως αληθώς..»

Φωτογραφικό Υλικό