Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου (Χιλανδαρίου)

Όπως και πολλά άλλα Kελιά του Άθωνα, έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα. Το 1883 το κελί κατοικήθηκε από Pώσους μοναχούς αλλά το 1903 η αδελφότητα εγκαταστάθηκε στην Μονή Χιλανδαρίου.

Φωτογραφικό Υλικό