Αγίων Πάντων

Δημιουργήθηκε από τον μοναχό Μωυσή υπό τις ευλογίες της Μονής Χιλανδαρίου, σε ένα κομμάτι ακαλλιέργητης γης, η οποία ανήκε στη Μονή. Η Εκκλησία τιμάται στο όνομα των Αγίων Συμεών και Σάββα από την Σερβία.

Φωτογραφικό Υλικό