Γρηγορίου Παλαμά

Το κελί αποτελείται από μια εκκλησία και δύο παλαιούς χώρους. Υπάγεται στην Μονή Μεγίστης Λαύρας.

Γρηγορίου-Παλαμά (5)

Φωτογραφικό Υλικό