Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Το Κελί αυτό που υπάγεται στο Χιλανδράρι κτίστηκε τον 11ο αιώνα από τον Άγιο Σάββα. Όπως και σε άλλα κελλιά του Άθωνα έτσι και εδώ ασχολούνται με την εικονογραφία

Φωτογραφικό Υλικό