Μολυβδοκκλησιά

Άλλο ένα Χειλανδραρινό Κελί αγιογραφημένο από τον περίφημο Κρητικό αγιογράφο Τζώρτζη μεταξύ 1536 και 1541.

Φωτογραφικό Υλικό