Μπουραζέρη

Το κελί τιμάται στην μνήμη του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού και ανήκει στην Μονή Χιλανδαρίου. Το κελί είναι γνωστό για τους εικονογράφους του.

Μπουραζέρη (8)

Φωτογραφικό Υλικό