Πατερίτσα

Εδώ φυλάσσεται η πατερίτσα του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου, δώρο της Μονής του Αγίου Σάββα Ιεροσολύμων στον Άγιο Σάββα τον Χειλανδαρινό. Το κελί υπάγεται στην Ιερά Μονή Χειλανδαρίου.

Φωτογραφικό Υλικό