Τυπικαριό

Εδώ σώζεται η εικόνα της Παναγίας η ονομαζόμενη «Γαλακτοτροφούσα». Ανήκει στην Ιερά Μονή Χειλανδαρίου.

K. Τυπικαριό

Φωτογραφικό Υλικό