Κατουνάκια

Τα Κατουνάκια αποτελούνται από 19 καλύβες. Εδώ ασκήτευσαν κατά τον αιώνα μας οι μοναχοί Δανιήλ Δανιηλίδης, Καλλίνικος ο ησυχαστής και Ιγνάτιος ο πνευματικός. Ανήκουν στην Μονή Μεγίστης Λαύρας.

Φωτογραφικό Υλικό

Θέση της Σκήτης Κατουνάκια στο χάρτη