Σκήτη Τιμίου Προδρόμου (Ιβηρίτικη)

Είναι κτισμένη κοντά στην αρχαία σκήτη «Μαγουλά», στην οποία είχε ασκητεύσει ο άγιος Κάλλιστος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Η Σκήτη παίρνει τη σημερινή μορφή της μετά τον 15ο αιώνα. Αποτελείται από 13 καλύβες, ενώ το Κυριακό της ιδρύθηκε και τοιχογραφήθηκε το 1779. Σπουδαίοι πνευματικοί ασκήτευσαν εδώ. Οι καλύβες είναι διάσπαρτες στην πλαγιά μικρής ρεματιάς. Η σπουδαιότερη καλύβη είναι εκείνη του Αγίου Νικολάου, γνωστή και ως Καλύβη των Νεομαρτύρων.

v

Φωτογραφικό Υλικό

Θέση της Νέας Σκήτης στο χάρτη