Σκήτη Αγίου Δημητρίου

Νοτιοδυτικά της Μονής Βατοπεδίου, σε ωραιότατη ησυχαστική τοποθεσία βρίσκεται η Σκήτη του Αγ. Δημητρίου. Σώζεται το Κυριακό με θαυμάσιες τοιχογραφίες όπου πλειοψηφούν οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης. Κατά την παράδοση κτίσθηκε από συγγενείς του Αγίου Δημητρίου. Η βιβλιοθήκη είναι αρκετά αξιόλογη. Οι περισσότερες από τις καλύβες είναι ερειπωμένες. Υπάγεται στην Μονή Βατοπεδίου.

Φωτογραφικό Υλικό

Θέση της Σκήτης του Αγίου Δημητρίου στο χάρτη