Σκήτη Αγίου Δημητρίου του Λάκκου

Η Λακκοσκήτη, όπως ονομάζεται συνήθως βρίσκεται μεταξύ του μικρού Άθωνα και του Αντιάθωνα σε μια χαράδρα. Η περιοχή κατοικήθηκε από μοναχούς τον 14ο αιώνα. Συγκροτήθηκε σε σκήτη μετά το 1764. Το Κυριακό της κτίσθηκε το 1901. Κατοικείται από λίγους Ρουμάνους μοναχούς και υπάγεται στην Ι.Μ. Αγίου Παύλου.

Φωτογραφικό Υλικό

Θέση της Σκήτης Αγίου Δημητρίου του Λάκκου στο χάρτη