Σκήτη Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Η σκήτη αυτή που υπάγεται στην Ι.Μ. Ξενοφώντος, δημιουργήθηκε το 1760. Το έτος αυτό κτίζεται και το Κυριακό. Αγιογραφείται το 1766. Η Σκήτη έχει 22 καλύβες. Σε καλύβη της Σκήτης ήλθαν και παρέμειναν για ένα διάστημα ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης και ο μοναχός Ανδρόνικος (Αλέξανδρος Μωραϊτίδης)

Φωτογραφικό Υλικό

Θέση της Σκήτης Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο χάρτη