Μονή Βατοπαιδίου και επιστημονική τεχνογνωσία

Μονή Βατοπαιδίου και επιστημονική τεχνογνωσία

Η μακρά παράδοση στην παρασκευή μοναστηριακών προϊόντων που είναι εξαιρετικά αποτελεσματική στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων, συνεχίζεται στο σύγχρονο σήμερα εργαστήρι που ανήκει στη Μονή Βατοπαιδίου.

Συνέχεια