Η Unesco βραβεύει τον Άρχοντα Αγιογράφο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας κ. Κωνσταντίνο Ξενόπουλο!

Archon Hagiographer of the Patriarchate of Alexandria, Mr Konstantinos Xenopoulos, is honored by UNESCO!

Mount Athos products Exhibition is inviting you on Sunday 22nd of May 2016, 20.00 pm, at the Hotel Hyatt Regency in Thessaloniki, Ballroom 1 Hall, for the award ceremony of Archon Hagiographer of the Patriarchate of Alexandria.

Unesco βραβεύει τον αγιογράφο Κωνσταντίνο Ξενόπουλο

At the same time in the Pre-function hall of the Hotel, themes from the Athonite life and hagiographies of Byzantine style and Russian Renaissance from Mount Athos will be presented for the first time.

The exhibition takes place in the context of the 27th Money Show and will last from the 20th until the 22nd of May 2016.

Exhibit Hours

Friday, March 20: 15.00 PM – 22.00 PM
Saturday, March 21: 9.00 AM – 22.00 PM
Sunday, March 22: 9.00 AM –  22.00 PM

Mr. Xenopoulos is a close associate of Mount Athos products Exhibition and by his seminars, in Greece and abroad; he significantly helps people become acquainted with the Byzantine Art of Mount Athos!

Αγιογράφος Κωνσταντίνος Ξενόπουλος

The pioneering artworks of Archon Hagiographer’s Exhibition

The works of the exhibition, displayed for the first time, have been crafted as “exerga”. This means that the works have been crafted as reliefs, in a harmonious context where the byzantine hagiography is combined with painting as well as with other forms of art such as the mosaic.

Αγιογράφος Ξενόπουλος τρισδιάστατα έργα

The faces and representations depict personal experiences from the life of the hagiographer in Mount Athos, while the portraits depict old acquaintances of the artist.

We truly hope that God will bless this talented artist and his awarding will boost the public interest for the Byzantine art!

Leave a Reply