Η αυθεντία της Αγίας Γραφής και του Χριστιανισμού

Η αυθεντία της Αγίας Γραφής και του Χριστιανισμού

Ποιές είναι οι αποδείξεις για την αυθεντία της Αγίας Γραφής και του Χριστιανισμού και τι σημαίνει αυτό για τη ζωή μας; 

Οι αξιώσεις των Γραφών

Η Αγία Γραφή διαπνέεται από τη θεία αυθεντία επειδή σε αυτή μιλάει ο Θεός διαμέσου του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, η Βίβλος είναι ο γραπτός Λόγος του Θεού. Οι συγγραφείς της Βίβλου βεβαιώνουν ότι τα μηνύματά τους έρχονται κατευθείαν από τον Θεό. “Ο λόγος του Θεού ήρθε στον Ιερεμία”, στον Ιεζεκιήλ, στον Ωσηέ και σε άλλους (Ιερ. 1,1-2-9, Ιεζ. 1,3, Ωσ. 1,1, Ιωήλ 1,1, Ιωνάς 1,1). Ως αγγελιοφόροι του Κυρίου, οι προφήτες του Θεού έλαβαν την εντολή να μιλήσουν στο όνομά Του, λέγοντας “ούτω λέγει Κύριος” (Ιεζ.2,4, ησ.7,7). Τα λόγια του αποτελούν τα θεία διαπιστευτήρια και τη θεία δικαιοδοσία.

Κατά διαστήματα, ο ανθρώπινος παράγοντας περνά σε δεύτερο επίπεδο. ο Ματθαίος αναφέρεται στην εξουσία που βρίσκεται πίσω από τον προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης με τα λόγια: “Τούτο δε όλον έγινε δια να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου” (Μτ. 1,22). Βλέπει τον Κύριο ως τον άμεσο παράγοντα -την αυθεντία, και τον προφήτη ως τον έμμεσο παράγοντα.

Ο Πέτρος κατατάσσει τα γραπτά του Παύλου ως Γραφές (Β’ Πέτρου 3,15-16). Και ο Παύλος βεβαιώνει σχετικά με αυτά που έγραψε: “Ουδ’ εγώ παρέλαβον αυτό παρ’ ανθρώπου, ούτε εδιδάχθην, αλλά δι’ αποκαλύψεως Ιησού Χριστού” (Γαλ. 1,12). Οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης δέχονται τα λόγια του Χριστού ως Γραφή και αποδίδουν σε αυτά την ίδια αυθεντικότητα που έχουν και τα γραπτά της Παλαιάς Διαθήκης (Α’ Τιμ. 5,18, Λουκά 10,7).

Αυθεντία Αγίας ΓραφήςΟ Ιησούς και η αυθεντικότητα της Αγίας Γραφής

Κατά τη διάρκεια της διακονίας Του, τόνιζε την εξουσία της Γραφής. Όταν δοκιμάστηκε από τον Σατανά ή αντιμετώπισε τους αντιπάλους, η άμυνα και η επίθεσή Του ήταν “Είναι γεγραμμένον” (Μτ. 4, 44-7-10, Λκ. 20,17). Είπε: “Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον δια στόματος Θεού” (Μτ.4,4). Όταν ρωτήθηκε πώς μπορεί κανείς να εισέλθει στην αιώνια ζωή, απάντησε: “Εν τω νόμω τι είναι γεγραμμένον; Πώς αναγιγνώσκεις;” (Λκ.10,26)

Ο Ιησούς τοποθέτησε τη Βίβλο πάνω από τις ανθρώπινες παραδόσεις και απόψεις. Μέμφθηκε τους Ιουδαίους που παραμέρισαν την εξουσία των Γραφών (Μρκ. 7,7-9), και τους κάλεσε να τις μελετήσουν πιο προσεκτικά λέγοντας: “Ποτέ δεν ανεγνώσατε εν ταις γραφαίς;” (Μτ. 21,42, Μρκ. 12,26).

Δεν αμφέβαλε κατά το ελάχιστο για την εξουσία του προφητικού λόγου, λέγοντας ότι αυτός αναφερόταν στον ίδιο. Οι γραφές, είπε “είναι αι μαρτυρούσαι περί εμού” (Ιωάν.5,39-46). Η πιο πειστική απόδειξη του Ιησού ότι είχε θεία αποστολή προέρχεται από την εκπλήρωση της προφητείας της Παλαιάς Διαθήκης (Λκ. 24,25-27).

Έτσι, χωρίς την επιφύλαξη, ο Χριστός δέχτηκε την Αγία Γραφή ως την έγκυρη αποκάλυψη του θελήματος του Θεού στην ανθρώπινη φυλή. Έβλεπε την Γραφή ως ένα σώμα της αλήθειας, μια αντικειμενική αποκάλυψη, που δόθηκε για να βγάλει την ανθρωπότητα από το σκοτάδι των εσφαλμένων παραδόσεων και μύθων και να την οδηγήσει το αληθινό φως της σωτήριας γνώσης.

Η Αγία Γραφή και το Άγιο Πνεύμα

Η Αγία Γραφή και το Άγιο Πνεύμα δεν μπορούν ποτέ να χωριστούν. Το Άγιο Πνεύμα αποτελεί και την έμπνευση και τον συγγραφέα της Γραφής. Η αυθεντικότητα των Γραφών στη ζωή μας αυξάνεται και μειώνεται ανάλογα με την ιδέα που έχουμε για τη θεία έμπνευση. Εάν αποδεχόμαστε τη Βίβλο απλά ως μια συλλογή από ανθρώπινες μαρτυρίες ή αν η αυθεντικότητα που της αποδίδουμε, κατά κάποιον τρόπο, εξαρτάται από το κατά πόσον αυτή επηρεάζει τα συναισθήματά μας, υπονομεύουμε την αυθεντικότητά της στη ζωή μας. Αλλά όταν διακρίνουμε τη φωνή του Θεού να μιλάει μέσα από τους συγγραφείς, άσχετα πόσο αδύναμοι και ανθρώπινοι υπήρξαν, οι Γραφές γίνονται η απόλυτη αυθεντία σε θέματα διδασκαλίας, έλεγχου, επανόρθωσης και εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη (Β’ Τιμ.3,16).

Ο Χριστιανισμός χαρακτηρίζεται από μοναδικότητα, καθώς δεν ομοιάζει με καμία άλλη θρησκεία. Τα κυριότερα σημεία που τον ξεχωρίζουν είναι ότι:

• ο ιδρυτής του δεν ήταν άνθρωπος, αλλά ο ίδιος ο Θεός, “κατέβηκε” για να εξυψώσει τον άνθρωπο.
• η λύτρωση του ανθρώπου, πραγματοποιείται στο Πρόσωπο του Χριστού. Ο Χριστός είναι ο Μοναδικός Λυτρωτής, γιατί ενώνει στον εαυτό Του, το Θεό και τον άνθρωπο. Έτσι συνδέεται ο άνθρωπος με το Θεό και σώζεται. Δεν είναι μόνος του να παλεύει για την προσωπική του λύτρωση, χωρίς αρωγό.
• η διδασκαλία του Χριστιανισμού είναι η μόνη που διατηρείται άφθαρτη, αναλλοίωτη και ζωντανή χωρίς να επηρεάζεται από το πέρασμα των αιώνων. Η Αγία Γραφή αποτελεί το πιο διαχρονικό γραπτό του κόσμου. Δεν διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες των οπαδών του χριστιανισμού, αλλά τα νοήματά μπορούν να εφαρμόσουν σε κάθε εποχή.
• η αγάπη εκδηλώνεται χωρίς διάκριση προς όλους τους ανθρώπους. Το σημαντικότερο είναι ότι διδάσκεται η αγάπη και η συγχώρηση ακόμα και προς τον εχθρό μας.
• σε άλλα θρησκεύματα δε συναντούμε Αγίους. Στον Χριστιανισμό ένα πλήθος ανθρώπων εμπνεύστηκαν από το Θεϊκό μεγαλείο του Χριστού και, αφού έφτασαν σε μεγάλο βαθμό πνευματικότητας, ανακηρύχτηκαν Άγιοι.
• στη Χριστιανική θρησκεία, η λατρεία είναι πνευματική, και η ψυχή επικοινωνεί με τον Θεό.

Πηγές:

• “Ορθόδοξη κατήχηση”, έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλείας
http://www.imilias.gr/
http://www.revelationofjesus.net/
http://www.christianity-science.gr/

[etheme_products skus=”BAT14362, BAT638, SA9, BAT1192″]

Αφήστε μια απάντηση