Κυριακή των Αγίων Πάντων: Η γιορτή των αφανών!

Κυριακή των Αγίων Πάντων: Η γιορτή των αφανών!

Αφανείς άγιοι, μάρτυρες που τα βασανιστήριά τους δεν μαθεύτηκαν ποτέ, άγνωστοι στους ανθρώπους αλλά γνωστοί στον Θεό, τιμούνται, όπως όρισε η Εκκλησία, την τελευταία Κυριακή του Πεντηκοσταρίου. Η Κυριακή των Αγίων Πάντων είναι αφιερωμένη σε όλους αυτούς τους αγίους, που με την πίστη, την αφοσίωσή τους στον Χριστό και τα μαρτύρια που υπέμειναν, κέρδισαν όχι μόνο τον Παράδεισο αλλά και μια θέση στη χορεία των αγίων της Εκκλησίας και ας μην έμαθαν ποτέ οι Χριστιανοί το όνομά τους ή στοιχεία για τη ζωή τους.

Την Κυριακή των Αγίων Πάντων τιμούμε και εορτάζουμε όσους αγίασε το Άγιο Πνεύμα, τους Προπάτορες και τους Πατριάρχες, τους Προφήτες και τους Αποστόλους, τους Μάρτυρες και τους Ιεράρχες, τους Οσιομάρτυρες και τους Ιερομάρτυρες, τους Όσιους και τους Δίκαιους, τις άγιες γυναίκες και όλους τους υπόλοιπους ανώνυμους αγίους.

Η Κυριακή των Αγίων Πάντων ολοκληρώνει τον κινητό κύκλο των εορτών που άρχισε από την πρώτη Κυριακή του Τριωδίου (Τελώνου και Φαρισαίου). Αποτελεί τη σφραγίδα της εορταστικής αυτής περιόδου που παρουσιάζει στους Χριστιανούς τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, τους Άγιους Πάντες. Συνιστά την απόδειξη του έργου της Εκκλησίας.

 

Κυριακή Αγίων Πάντων ΠΩΣ ΚΑΘΙΕΡΩΘΗΚΕ Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ;

Η εορτή των Αγίων Πάντων θεσπίσθηκε την εποχή του Λέοντος του Σοφού (866- 912). Τους πρώτους αιώνες, η εορτή περιελάμβανε μόνο τους μάρτυρες. Το συναξάρι της ημέρας αναφέρει ότι την ημέρα αυτή επιτελείται η μνήμη «των αγίων και καλλινίκων μαρτύρων των εν πάση τη οικουμένη κατά διαφόρους καιρούς μαρτυρησάτων υπέρ του ονόματος του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος Ημών Ιησού Χριστού».

Μετά τον θάνατο της ευλαβούς συζύγου του Θεοφανούς, ο Λέων Σοφός έκτισε ναό στην μνήμη της, με σκοπό να τον τιμήσει στο όνομά της. Όταν ανακοίνωσε την πρόθεσή του αυτή στην Εκκλησία, του υποδείχθηκε ότι θα πρέπει να περάσει πολύς χρόνος για να αποκτήσει η μακαριστή Θεοφανώ το «τίμιον και σεβάσμιον» της αφιέρωσης ενός ναού. Ο Αυτοκράτορας, τότε, δέχθηκε την υπόδειξη αυτή και αφιέρωσε τον ναό που έφτιαξε στην μνήμη πάντων των αγίων απανταχού της γης.

Παρότι η γιορτή ξεκίνησε ως τιμή των μαρτύρων και επεκτάθηκε στη συνέχεια για όλους τους αγίους, οι σοφοί άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας θέσπισαν τη συγκεκριμένη συλλογική εορτή για να μας δείξουν ότι το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει στον κόσμο και εξυψώνεται στον ουρανό ο χωμάτινος άνθρωπος. Αυτοί που ήταν πριν αποξενωμένοι από τον Θεό, μπορούν τώρα να γίνουν άγιοι. Η αγιότητα δεν είναι για κάποιους λίγους και εκλεκτούς αλλά για όλους. Έτσι, η ανθρωπότητα, διά των Αγίων Πάντων, αναπληρώνει το τάγμα εκείνο των Αγγέλων που κατέπεσε από τους ουρανούς.

Ένας ακόμη λόγος για την καθιέρωση της συγκεκριμένης γιορτής, γνωστών και αγνώστων αγίων μαζί, είναι για να υπογραμμισθεί ο κοινός λόγος για τον οποίο αγωνίσθηκαν όλοι. Οι άγιοι, όλοι μαζί, αγωνίσθηκαν σε ένα κοινό στάδιο αρετής για τον Τριαδικό Θεό. Συνέστησαν την «μίαν Εκκλησίαν», προτρέποντας τους ανθρώπους να αγωνιστούν με όλες τις δυνάμεις τους, όπως εκείνοι.

 

Η εορτή των Αγίων Πάντων διαθέτει ακόμη ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό, καθώς έχει και προληπτικό χαρακτήρα. Έχει θεσπισθεί και για τους «επιγενησομένους αγίους», για αυτούς, δηλαδή, που θα αγιάσουν στο μέλλον.

Το στεφάνι της αγιότητας δεν είναι μόνο για τους μάρτυρες και για εκείνους που έχυσαν το αίμα τους για την πίστη του Χριστού. Μάρτυρες θεωρούνται όλοι όσοι αγωνίσθηκαν και αγωνίζονται με συνέπεια στον στίβο της αρετής. Είναι αυτοί που καθημερινά βιώνουν τον λόγο του Ευαγγελίου, τον λόγο του Σταυρού. Αυτοί που παλεύουν με τα πάθη τους και υπομένουν καρτερικά τις δοκιμασίες της ζωής, ελπίζοντας στην Ανάσταση!

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

Ἦχος α’. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος.
(Ποίημα του οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου)

Βλαστούς εὐαγγελίου και καρπούς ἀμαράντους, χορούς ἁγίων Πάντων εὐφημήσωμεν πάντες, ἐν ὕμνοις και ᾠδαῖς πνευματικαῖς, μιμούμενοι αὐτῶν τας ἀρετάς, και ἀγῶνας τους γενναίους, ἀπό ψυχῆς συμφώνως ἀνακράζοντες· δόξα τῷ στεφανώσαντι ὑμᾶς· δόξα τῷ ἁγιάσαντι· δόξα τῷ ἐν τῇ γῇ και οὐρανῷ ὑμᾶς δοξάσαντι.

Αφήστε μια απάντηση