Η Ιερά Μονή Καρακάλλου εἶναι 11η στήν ἱεραρχία τῶν 20 Ἁγιορείτικων Μονῶν. Βρίσκεται στήν ΒΑ πλευρά τῆς χερσονήσου τοῦ Ἄθωνα, σέ μιά ἀπό τίς πιό ἀπομονωμένες περιοχές του, κτισμένη στήν ἀκρώρεια ἑνός λόφου, σέ μικρή ἀπόσταση ἀπό τήν θάλασσα καί καταμεσῆς ἑνός πυκνοῦ δάσους. Ἐξωτερικά ἡ Μονή θυμίζει μικρό ὁχυρωμένο κάστρο. Περισπούδαστο ἀρχιτεκτονικό στοιχεῖο ἀποτελεῖ ὁ πύργος της, πού μέ τόν καλλίγραμμο σχεδιασμό του, τίς ἐπάλξεις καί τίς “ζεματίστρες” του θεωρείται ἕνας ἀπό τους ὡραιότερους τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος