ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ: ΚΤΙΤΟΡΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ!

ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ: ΚΤΙΤΟΡΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ!

Ιερά Νέα Σκήτη Αγίου Παύλου, Άγιον Όρος – Εσπερινός και Κτιτορικό Μνήμοσυνο τέλεσθηκε κατά την εσπέραν της 21ης Σεπτεμβρίου 2020.

Ακολούθησε πανηγυρική Τράπεζα στην οποία παρακάθισαν οι ευλαβείς προσκυνητές.

Αφήστε μια απάντηση