Κυριακή των Βαΐων

Κυριακή των Βαΐων

Μετά το Σάββατο του Λαζάρου ακολουθεί η Κυριακή των Βαΐων. Πρόκειται για την τελευταία Κυριακή της Σαρακοστής και ταυτόχρονα την πρώτη ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας. Ημέρα αφιερωμένη στην είσοδο του Ιησού στην Ιερουσαλήμ.

Όπως μας αναφέρουν οι Ευαγγελιστές, την επόμενη μέρα της αναστάσεως του Λαζάρου, ο Ιησούς ζήτησε από τους μαθητές του να βρουν ένα γαϊδουράκι. Πάνω σε αυτό σκόπευε να πάει στην Ιερουσαλήμ. Εκείνες τις ημέρες είχε μαζευτεί πολύς κόσμος στην πόλη για τον εορτασμό του εβραϊκού Πάσχα. Το εβραϊκό Πάσχα ήταν γιορτή που γινόταν σε ανάμνηση της απελευθέρωσης των Εβραίων από τους Αιγυπτίους.

 

Κυριακή των Βαΐων - εικόναΠάνω στο γαϊδουράκι λοιπόν, εισήλθε ο Ιησούς στην Ιερή Πόλη. Ο λαός είχε ήδη μάθει για την Ανάσταση του Λαζάρου, αφού η Βηθανία απήχε μόλις 2,5 χιλιόμετρα από την Ιερουσαλήμ. Τόσο το θαύμα στη Βηθανία όσο και η υπόλοιπη “δράση” του Ιησού οδήγησαν τον λαό να τον υποδεχτεί όπως όριζε το εθιμοτυπικό της υποδοχής βασιλέων. Έστρωσαν κλαδιά (βάγια, στα εβραϊκά) φοινίκων στους δρόμους από όπου περνούσε ο Ιησούς με το γαϊδουράκι και Τον επευφημούσαν τραγουδώντας “Ωσαννά ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ”. (Ιωάν.12,13)

Τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, στα Ιεροσόλυμα, ο επίσκοπος έμπαινε στην πόλη «επί πώλου όνου», αναπαριστάνοντας το γεγονός, ενώ στα βυζαντινά γινόταν «ο περίπατος του αυτοκράτορα», από το Παλάτι προς την Μεγάλη Εκκλησία. Στη διαδρομή αυτή ο αυτοκράτορας μοίραζε στον κόσμο βάγια και σταυρούς και ο Πατριάρχης σταυρούς και κεριά. Με τα βάγια οι πιστοί στόλιζαν τους τοίχους των σπιτιών και το εικονοστάσι τους.

Και σήμερα ακόμα όλες οι εκκλησίες στολίζονται με δαφνόφυλλα ή βάγια. Τα παλιότερα χρόνια τους τα προμήθευαν τα νιόπαντρα ζευγάρια της χρονιάς ή και μόνο οι νιόπαντρες γυναίκες, για το καλό του γάμου τους. Πίστευαν πως η γονιμοποιός δύναμη που κρύβουν τα φυτά αυτά θα μεταφερόταν και στις ίδιες και η μια χτυπούσε την άλλη με τα βάγια.

Η είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα συμβολίζει την είσοδο στο μαρτύριο στην επίγεια ζωή του Κυρίου. Σε λίγες ημέρες θα μαρτυρήσει και θα θανατωθεί στον σταυρό, για να θανατώσει τον θάνατο και να χαρίσει τη ζωή.

Αυτή τη μέρα όλες οι εκκλησίες στολίζονται με βάγια ή κλαδιά μυρτιάς, ιτιάς, ελιάς και δάφνης. Τα κλαδιά αυτά, με το τέλος της λειτουργίας, μοιράζονται στους πιστούς και προστατεύουν τα σπίτια από το κακό.

Την Κυριακή των Βαΐων ψάλλονται τα εξής:

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος α’.

Τήν κοινήν Ἀνάστασιν πρό τοῦ σοῦ πάθους πιστούμενος, ἐκ νεκρῶν ἤγειρας τόν Λάζαρον Χριστέ ὁ Θεός· ὅθεν καί ἡμεῖς ὡς οἱ παῖδες, τά τῆς νίκης σύμβολα φέροντες, σοί τῷ νικητῇ τοῦ θανάτου βοῶμεν· Ὠσαννά ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου.

 

Η Κυριακή των ΒαΐωνἝτερον Ἀπολυτίκιον

Ἦχος δ’.

Συνταφέντες σοι διά τοῦ Βαπτίσματος, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, τῆς ἀθανάτου ζωῆς ἠξιώθημεν τῇ Ἀναστάσει σου, καί ἀνυμνοῦντες κράζομεν· Ὠσαννά ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Κοντάκιον

Ἦχος πλ. β’.

Τῷ θρόνῳ ἐν οὐρανῷ, τῷ πώλῳ ἐπί τῆς γῆς, ἐποχούμενος, Χριστέ ὁ Θεός, τῶν Ἀγγέλων τήν αἴνεσιν, καί τῶν παίδων ἀνύμνησιν, προσεδέξω βοώντων σοι· Εὐλογημένος εἶ ὁ ἐρχόμενος, τόν Ἀδάμ ἀνακαλέσασθαι.

Ὁ Οἶκος

Ἐπειδή ᾍδην ἔδησας ἀθάνατε, καί θάνατον ἐνέκρωσας, καί Κόσμον ἀνέστησας, βαΐοις τά νήπια ἀνευφήμουν σε Χριστέ, ὡς νικητήν κραυγάζοντά σοι σήμερον. Ὡσαννά τῷ Υἱῷ Δαυΐδ· οὐκέτι γάρ φησι, σφαγήσονται βρέφη διά τό βρέφος Μαριάμ, ἀλλ’ ὑπέρ πάντων νηπίων καί πρεσβυτῶν, μόνος σταυροῦσαι, οὐκέτι καθ’ ἡμῶν χωρήσει τό ξίφος· ἡ σή γάρ πλευρά νυγήσεται λόγχῃ· ὅθεν ἀγαλλόμενοι φαμέν· Εὐλογημένος εἶ ὁ ἐρχόμενος, τόν Ἀδάμ ἀνακαλέσασθαι.

Μεγαλυνάριον

Ἐπί πώλου ὄνου εἰς τήν Σιών, εἰσῆλθες Σωτήρ μου, ὑπό παίδων καί τῶν βρεφῶν, αἰνούμενος Λόγε, τό Ὠσαννά βοώντων, εὐλογητός ὁ ἥκων, σῶσαι τόν ἄνθρωπον.

 

Πηγές:

http://www.saint.gr
http://www.matia.gr
http://www.inewsgr.com

 

Φωτογραφία: www.efimeridaki.gr

Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα

Γιατί ονομάζεται έτσι;

Βρείτε αυθεντικά αγιορείτικα προϊόντα!

Αφήστε μια απάντηση