Χωρίς θυσία, δεν θα μάθεις ν’ αγαπάς!(Αγ.Γαβριήλ ο Ομολογητής)!

Χωρίς θυσία, δεν θα μάθεις ν’ αγαπάς!(Αγ.Γαβριήλ ο Ομολογητής)!

Χωρίς θυσία για τον Κύριο και για τον πλησίον,δεν θα καταφέρουμε τίποτα στην πνευματική ζωή. Χωρίς θυσία,δεν θα μάθεις ν’ αγαπάς!

 

Άγιος Γαβριήλ Ουργκεμπάτζε ο δια Χριστόν Σαλός (✞ 2 Nοεμβρίου 1995)

Αφήστε μια απάντηση