Όροι Χρήσης

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών της Έκθεσης Προϊόντων Αγίου Όρους M.Ι.Κ.Ε.  παραχωρεί τη συγκατάθεσή τους στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της σελίδα αυτής σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

 

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων ( πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της σελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών, και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Η σελίδα δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

 

«Δεσμοί/Links» προς άλλα sites

Δεσμοί προς την σελίδα αυτή επιτρέπονται μόνο προς την κεντρική σελίδα του και όχι προς τις σελίδες που έχουν κωδικό πρόσβασης.

 

Όροι Χρήσης Eshop

Το mountathos-eshop.com, είναι διαδικτυακή τοποθεσία της Ελληνικής Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Μ.Ι.Κ.Ε., που εδρεύει στην Πυλαία Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην οδό Παλαιομάνδρα ή Τρύφων Πυλαίας, ΤΚ 55102, (ΑΦΜ: 800838900 / Δ.Ο.Υ Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ). Email: [email protected] , τηλέφωνο: +30 2310 31 12 12.

Επειδή η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στις διαδικτυακές τοποθεσίες mountathos-eshop.com, συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, παρακαλούμε όπως βεβαιωθείτε, ότι συμφωνείτε με αυτούς.
________________________________________

1. Παρεχόμενες Πληροφορίες & Προϊόντα

 

Η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ενημερώνει ότι τα προϊόντα των ιερών μονών, των κελλιών και των σκητών που διατίθενται μέσω αυτής δεν αποτελούν προϊόντα μαζικής παραγωγής. Για αυτό, ενδέχεται να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις ως προς το βάρος, την περιεκτικότητα και την ημερομηνία λήξης μεταξύ ομοίων προϊόντων.

 

Η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ  για τις πληροφορίες που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της mountathos-eshop.com, είναι δεσμευμένη ως προς την εγκυρότητα και την πληρότητα τους , τόσο για την ύπαρξη των κατά περίπτωση περιγραφόμενων ουσιωδών χαρακτηριστικών για κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, με την επιφύλαξη για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή από διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

 

Η μη ενάσκηση από την εταιρεία ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ  Μ.Ι.Κ.Ε. των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλομένη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ.

 

Η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ  ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Αν κατά την επιχειρούμενη πρόσβαση των χρηστών στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια της, παρουσιαστούν τεχνικά προβλήματα και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου, η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Μ.Ι.Κ.Ε. δεν φέρει ευθύνη.

________________________________________

2. Όροι

 

Η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ  διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης ή ανανέωσης των παρόντων όρων και των προϋποθέσεων των συναλλαγών, που πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής της σελίδας και του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη.

 

Η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ  αναλαμβάνει την υποχρέωση ενημέρωσης των χρηστών μέσω της ιστοσελίδας και του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή. Διευκρινιστικά αναφέρεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες οι οποίες έχουν ήδη γίνει.

________________________________________

3. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 

Η ιστοσελίδες mountathos-eshop.com, είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Μ.Ι.Κ.Ε.

 

Ολόκληρο το αναρτημένο περιεχόμενο των ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ  Μ.Ι.Κ.Ε. και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων.

 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων. Αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ  Μ.Ι.Κ.Ε. ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.
________________________________________

4. Υποχρεώσεις Χρήστη

 

Η χρήση του eshop πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους.

 

Οι χρήστες των ιστοσελίδων mountathos-eshop.com, αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτές για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου είναι παράνομο, βλαπτικό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

________________________________________

5. Κατάλογος Απαγορευμένων Αντικειμένων ανά Χώρα

 

Δείτε στα ΕΛΤΑ τον κατάλογο με τα απαγορευμένα αντικείμενα για αποστολή σε κάθε χώρα.

________________________________________

Θεσσαλονίκη 14/1/2019